lørdag 9. juni 2012

I navnet og i gavnet

Til dere som skal finne navn til de nye veiene som vokser frem i Eidsvoll: Hva med Sara Treneses vei, Cecilie Thoresens allé eller Ole Styrens brygge?

Det bygges til stadighet hus i Eidsvoll. Boligfelt vokser frem, bygda vokser, og det er bra. Men når nye områder bebygges, må man lage nye veier, og nye veier må ha navn. Det har lenge vært en trend i Eidsvoll at man kaller opp nye veier etter gamle stedsnavn og ikke etter personer. I 1972 foreslo Vegnavnkomiteen at veiene på det nye boligfeltet Vestvang skulle hete Thoresens veg og Kroghs veg, oppkalt etter henholdsvis distriktslege Thoresen (lege i Eidsvoll fra 1860 til 1907) og oberstløytnant von Krogh (som eide Mork fra 1804 til 1840). Men vegnavnkomiteen hadde feilberegnet sitt publikum, og det ble ramaskrik. I leserinnlegg i Eidsvold Blad skrev folk om hvor forkastelig det var å trekke noen mennesker frem på bekostning av andre, og det nyeutnevnte vellet ville heller ikke vite av det. Å kalle opp veier etter mennesker var i strid med tidsånden på det radikale 70-tallet. Resultatet var at veiene fikk navnene Elgvegen og Rådyrvegen.
Tidene har endret seg siden 70-tallet, også når det gjelder oppkalling av personer. Jeg vil oppfordre kommunen til å ta et dypdykk i lokalhistorien for å finne verdige kandidater til oppkalling. Og i påvente av det vil jeg tillate meg å komme med tre forslag, alle fra forgangne tider.

SARA TRENESES VEI
Sara Sandmark (1755–1836) var i sin tid en av Eidsvolls vakreste ungjenter. Hun var på ball med fiffen og skulle giftes bort til en velbeslått herre da ulykken hendte: En mann som danset halling, traff Sara i ansiktet og knuste nesen hennes. Det var en alvorlig skade, og da hun omsider kom seg på bena igjen, var nesa borte, forloveden borte, og det var også de gamle vennene. Sara giftet seg med en husmann på Styri, som spikket en trenese til henne. Derfor gikk hun under navnet Sara Trenese. Hun endte sine dager som en lutfattig kjerring, som levde på legd. Men Sara kunne fortelle historier, og hennes datter vokste opp med Saras fargerike fortellinger. I sin tid fortalte datteren Lisbeth Marie historiene videre til barna hun passet på. To av dem het Henrik og Camilla, og de sørget for at ingen glemte hverken historiene eller Sara. Sara Treneses skjebne er så dramatisk og gripende at det er vel verdt en vei.

CECILIE THORESENS ALLÉ
Cecilie Thoresen (1858–1911) vokste opp på gården Marienlyst og var datteren til den nevnte distriktslege. I 1882 var hun den aller første norske kvinnen som tok eksamen artium og begynte å studere. På den tiden var det uhørt at kvinner skulle ta utdanning, og saken måtte opp i Stortinget før Cecilie kunne bli student. Som følge av hennes kamp ble høyere utdanning åpnet for kvinner i 1884. Flere norske byer har hedret henne ved å kalle opp gater etter henne. Det er på tide at fødebygda gjør det samme.

OLE STYRENS BRYGGE
Den nye strandpromenaden i Sundet er snart klar, men noe navn har den ikke fått. Promenaden – eller brygga – går fra paviljongen til Torget. Her passerer den Sundets eldste hus – Dokkengården – og restene av den gamle vinterbrua. Både gården og brua ble bygd av sundmann Ole Hansen Styren (1741–1809). Vinterbrua han bygde i 1785 var det første forsøket på å lage en permanent overgang over elva. Frem til det måtte folk og fe ros over Vorma, året rundt. Tidlig om våren kan man fremdeles se restene av denne eldste brua, litt nord for sundbrua. Ole Styren var en fremsynt mann som, fikk ting gjort. Det fortjener å bli husket.


Innlegg i Eidsvoll Ullensaker Blad 9. juni 2012.