lørdag 21. februar 2015

Vaksinasjon er ingen privatsak

 Det er et paradoks at man vurderer å forby røyking samtidig som man lar vaksinasjon være en privatsak.

Vi hører det til stadighet: Folk vil ikke vaksinere barna sine, fordi det er naturlig å få barnesykdommer. Javisst er det naturlig. Det er også naturlig å få et sted mellom 8 og 10 barn og at halvparten dør før de når voksen alder. Det er naturlig å dø av bakterieinfeksjoner, det er naturlig at tennene råtner i munnen, og det er naturlig at man dør før man fyller 40. Grunnen til at vi som oftest overlever bakterieinfeksjoner, at vi ikke tygger grøt på gommene og at gjennomsnittlig levealder er rundt 80 år er fullstendig unaturlig: Det kalles fremskritt, og det er fundert på kunnskap, medisin og forskning. Det er først når vi har glemt hvor brutal og nådeløs naturen er, at vi kan tillate oss å takke nei til det som gjør moderne liv godt å leve. Vaksinenekt er historieløst og kunnskapsløst. Det er ingen grunn til å romantisere livet slik det var frem til begynnelsen av 1900-tallet. Det var hardt, grusomt og favoriserte de sterkeste.

INGEN PRIVATSAK
Så vil noen si at det er en privatsak å vaksinere. Det er definitivt en privatsak om man røyker, i hvert fall om man lar være å røyke inne og følgelig ikke utsetter andre for passiv røyking. Med vaksiner er det annerledes. Når en stor nok gruppe ikke blir vaksinert, risikerer man at utryddede sykdommer kommer tilbake. De siste ukene har vi sett hvordan en meslingepidemi har fått fotfeste på vestkysten av USA. Det hadde ikke skjedd om det ikke var store grupper i befolkningen som hadde nektet å la seg vaksinere.

ET ETISK RIKTIG VALG
Det er faktisk slik at det er noen som av ulike årsaker ikke kan vaksineres. Det gjelder spedbarn, kreftsyke, HIV-pasienter og dem som er allergiske mot noen av virkestoffene i vaksinene.  En kreftpasient  som går på cellegift, vil heller ikke ha nytte av å være vaksinert fordi immunforsvaret er kjørt helt ned. For alle disse gruppene er det livsviktig at andre er vaksinert – at vi har flokkimmunitet. Å vaksinere ungene sine er å beskytte dem mot potensielt dødelige sykdommer, samtidig som man beskytter de medisinsk aller svakeste. Det er et etisk riktig valg på alle mulige plan.

AUTISME
Mange er redd for at MMR-vaksinen (mot meslinger, røde hunder og kusma) skal gi autisme. Årsaken til det er Wakefields skandaløse ”forskning” fra 1998, hvor han konkluderte med at det var en slik sammenheng. Denne forskningsrapporten skremte vannet av småbarnsforeldre, som tilsynelatende måtte velge mellom pest eller kolera: vaksine eller autisme. Senere er det gang på gang blitt vist at Wakefield begikk forskningsjuks av aller groveste sort, og det finnes ingen forbindelse mellom MMR-vaksinen og autisme.

EKSENTRIKERE
Lenge har sykdommer som meslinger og polio være så å si utryddet i Vesten. Nå er de på vei tilbake fordi en liten gruppe mennesker ser det som sin individuelle rett å nekte vaksiner. De er skeptiske til myndighetene, til legemiddelindustrien, til helsevesenet. De ser konspirasjoner i det meste og fanden på flatmark. Denne lille klikken eksentrikere er i ferd med å sette liv i fare. Hadde det bare vært deres egne, hadde det vært en privatsak. Men livene de risikerer, er barnas. Og livet til de svakeste av de svake.

Folk må gjerne røyke for min del. Men å vaksinere ungene sine burde være lovpålagt.


 Publisert i spalten Invitert i Eidsvoll Ullensaker Blad 21. februar 2015.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar