søndag 23. august 2009

Et svineaktig dilemma

Hvilke rettigheter har studentene om foreleser får svineinfluensa og forelesningene avlyses? Og hvilke rettigheter har foreleser?

Svineinfluensahysteriet er over oss, så definitivt. Ved Universitetet i Oslo har vi fått mail med retningslinjer for hvordan vi skal håndtere influensaen. I tråd med folkehelsas anbefalinger, skal vi holde oss hjemme i syv dager etter at symptomene begynte. Dessuten presiserer universitetet at vi av hensyn til studentene skal holde oss hjemme dersom vi har mistanke om at vi har influensa. Nå trodde jeg riktig nok at syptomene på influensa ikke var til å ta feil av, men la gå. Dette reiser uansett et viktig prinsipielt spørsmål som ingen til nå har tatt tak i:

Dersom jeg blir riktig syk og blir borte fra to forelesninger, hvilke rettigheter har da mine studenter? Kurset skal gis over 14 dobbelttimer, men dersom jeg blir borte to ganger, vil de bare få 12 av disse 14 dobbelttimene. Det er en dårlig deal for studentene. På den annen side: Kan universitetet kreve at jeg skal ta igjen de undervisningstimene jeg har vært borte? Det vil i så fall bryte med alle arbeidsavtaler. Syk er syk, man må ikke "ta igjen det tapte".

Dette kan bli et stort problem, med mindre universitetet begynner å sette inn vikarer når folk blir syke. Vanligvis skjer ikke dette, og nå frykter man jo også stort sykefrafall over lengre perioder. Rett nok er svært mange fast ansatte ved universitetet over 60, og antatt ikke særlig utsatte for H1N1, men allikevel.

Vi går en interessant høst i møte, på mange måter!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar